Âm nhạc Ả Rập (tiếng Ả Rập: الموسيقى العربية - ALA-LC: al-mūsīqā al-'Arabiyyah) là âm nhạc của tất cả các quốc gia nói tiếng Ả Rập với tất cả các phong cách và thể loại âm nhạc khác nhau của nó. Các quốc gia Ả Rập có nhiều phong cách âm nhạc và cũng có nhiều phương ngữ; mỗi quốc gia đều có âm nhạc truyền thống riêng. Âm nhạc Ả Rập có một lịch sử lâu dài về sự tương tác với nhiều phong cách và thể loại âm nhạc khác của vùng. Nó đại diện cho âm nhạc của tất cả các dân tộc tạo nên thế giới Ả Rập ngày nay, tất cả các trạng thái 22.

Không có sản phẩm được tìm thấy phù hợp với lựa chọn của bạn.