Dễ nghe (đôi khi được gọi là nhạc tâm trạng) là một thể loại âm nhạc phổ biến và định dạng radio phổ biến nhất trong các 1950s đến 1970. Nó liên quan đến âm nhạc trung lưu (MOR) và bao gồm các bản thu âm nhạc cụ tiêu chuẩn, các bài hát nổi tiếng và giọng hát phi rock phổ biến. Nó được phân biệt với định dạng nhạc đẹp, chủ đạo bởi nhiều phong cách, bao gồm phần trăm giọng hát, sắp xếp và nhịp điệu để phù hợp với các phần ngày khác nhau trong ngày phát sóng.

Không có sản phẩm được tìm thấy phù hợp với lựa chọn của bạn.