Âm nhạc dân gian bao gồm âm nhạc dân gian truyền thống và thể loại phát triển từ nó trong thời kỳ hồi sinh dân gian thế kỷ XIX. Một số loại nhạc dân gian có thể được gọi là âm nhạc thế giới. Âm nhạc dân gian truyền thống đã được xác định theo một số cách: như âm nhạc truyền qua đường miệng, âm nhạc với các nhà soạn nhạc không rõ, hoặc âm nhạc được thực hiện bởi tùy chỉnh trong một thời gian dài. Nó đã được trái ngược với phong cách thương mại và cổ điển. Thuật ngữ này bắt nguồn từ thế kỷ 20, nhưng âm nhạc dân gian lại vượt ra ngoài.

Không có sản phẩm được tìm thấy phù hợp với lựa chọn của bạn.