Âm nhạc tiên phong là âm nhạc được coi là đi đầu trong thử nghiệm hoặc đổi mới trong lĩnh vực của nó, với thuật ngữ “tiên phong” ám chỉ một phê bình về các quy ước thẩm mỹ hiện có, từ chối hiện trạng ủng hộ các yếu tố độc đáo hoặc nguyên bản. và ý tưởng về khán giả thách thức hoặc xa lánh.

Không có sản phẩm được tìm thấy phù hợp với lựa chọn của bạn.