TensorFlow là một nền tảng nguồn mở đầu cuối để học máy. Nó có một hệ sinh thái toàn diện, linh hoạt gồm các công cụ, thư viện và tài nguyên cộng đồng cho phép các nhà nghiên cứu thúc đẩy công nghệ tiên tiến trong ML và các nhà phát triển dễ dàng xây dựng và triển khai các ứng dụng hỗ trợ ML.
Trở lại đầu trang