Giant, Giant Mountains, Paradise Séc
người sáng tạo

người sáng tạo

  • Thông tin cập nhật dành cho nhà phát triển Windows 10 mùa xuân Đọc thêm>

    Thông tin cập nhật dành cho nhà phát triển Windows 10 mùa xuân

    Microsoft lặng lẽ chuẩn bị cho một bản cập nhật lớn cho hệ điều hành Windows 10. Nó sẽ mang lại một số cải tiến và các tính năng mới cho hệ thống. Đại diện của người khổng lồ phần mềm Hoa Kỳ đã không chính thức xác nhận sự xuất hiện của tin tức. Tuy nhiên, trong một thời gian thì có vẻ như trong những cánh cửa mà Microsoft sẽ phát hành bản cập nhật lớn hơn trong nửa đầu năm nay. Tin tức sẽ được nhiều hơn, Microsoft là [...]

Sao lưu để Hàng đầu