Giant, Giant Mountains, Paradise Séc
Kính hiển vi LCD Bresser

Kính hiển vi LCD Bresser

  • Bresser LCD Microscope 50x-2000x 5MPix Đọc thêm>

    Bresser LCD Microscope 50x-2000x 5MPix

    Kính hiển vi Bresser LCD Bresser LCD Microscope Kính hiển vi LCD này làm cho nó có thể cho nhiều người để xem các đối tượng đồng thời nhờ vào màn hình LCD lớn 8,9 cm (3,5) của họ. Nó có thể được sử dụng cho cả ánh sáng và ánh sáng (ánh sáng) quan sát trong ánh sáng phản chiếu. Bạn có thể chụp hoặc lưu các quan sát của mình dưới dạng chuỗi phim. Thiết bị có tích hợp [...]

Sao lưu để Hàng đầu