Giant, Giant Mountains, Paradise Séc
Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

 • TensorFlow Đọc thêm>

  TensorFlow

  TensorFlow - Tensorflow.org - thư viện phần mềm của Google để tính toán số bằng cách sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu. Nó có thể phục vụ nghiên cứu, mà còn cho các ứng dụng mới làm sẵn mà sẽ có khả năng học máy. Hệ thống có tên là TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở cho phép tính số bằng cách sử dụng biểu đồ dòng chảy dữ liệu. Nó có thể phục vụ cho nghiên cứu, mà còn để các ứng dụng đã được làm sẵn mới mà [...]

 • Video Maker & trí tuệ nhân tạo Đọc thêm>

  Video Maker & trí tuệ nhân tạo

  Chúng tôi sẽ sớm xuất bản một dự án hoàn toàn mới, hiện đang hoàn thành trước khi hoàn thành. Xem dự án này, với sự trợ giúp của việc học máy cao cấp, dựa trên một kịch bản đơn giản, tạo ra các video động và hình động. Learning Machine Learning Machine là một tập hợp con của trí thông minh nhân tạo, giải quyết các thuật toán và kỹ thuật cho phép hệ thống máy tính "học". Bằng cách học tập trong [...]

 • trí tuệ nhân tạo Đọc thêm>

  trí tuệ nhân tạo

  Umělá inteligence (Giao diện người dùng, trí tuệ nhân tạo, AI) je obor informatiky zabývající z tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Definice pojmu "inteligentní chování" je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon inteligence užívá lidský rozum. S tímto pojmem poprvé přišel John McCarthy v roce 1955. Výzkum umělé inteligence je vysoce a specializovaný, navíc je rozdělen [...]

Sao lưu để Hàng đầu