Giant, Giant Mountains, Paradise Séc
27.07.2018

27.07.2018

  • Toàn nhật thực của mặt trăng 27.7.2018 Đọc thêm>

    Toàn nhật thực của mặt trăng 27.7.2018

    Đừng bỏ lỡ nhật thực dài nhất! Có một ngày mà chúng ta sẽ chứng kiến, nếu thời tiết nghiêng, nhật thực hoàn toàn của Mặt trăng. Đối với các nhà thiên văn học, nó sẽ là một trong những nhật thực thú vị nhất trong thập kỷ này. Đường đi của anh ta sẽ đi qua cái bóng của trái đất mẹ chúng ta, gần như trực tiếp ở trung tâm. Chúng ta có thể xem hiện tượng này 27.7.2018 vào buổi tối ngay sau khi mặt trăng nằm phía trên chân trời phía đông. Điều này xảy ra trong 20: 47. [...]

Sao lưu để Hàng đầu