Giant, Giant Mountains, Paradise Séc

22

  • Pinnacle Studio 22 Ultimate Đọc thêm>

    Pinnacle Studio 22 Ultimate

    Vào cuối kỳ nghỉ hè, Pinnacle đã giới thiệu một phiên bản mới của Pinacle Studio 22 với nhiều tính năng mới. Những sáng kiến ​​chính bao gồm việc hoàn thiện đáng kể với cảnh phơi sáng và màu sắc, cải thiện hiệu chỉnh chức năng trong khi chèn clip vào cảnh, ghi lại những sự kiện của hình ảnh màn hình và hình ảnh của webcam, các hiệu ứng hòa trộn tốt hơn và sáng tác những cảnh video từ nhiều track cùng một lúc. Pinnacle Studio [...]

Sao lưu để Hàng đầu