Giant, Giant Mountains, Paradise Séc

PS

  • Grand Theft Auto GTA 6 PS4 PlayStation 4

    Grand Theft Auto (GTA) là một loạt trò chơi trò chơi điện tử được tạo bởi Digital Eclipse, Rockstar North (trước đây là DMA Design), Rockstar Leeds và Rockstar Games. Bộ phim, phần đầu tiên được phát hành trong 1996, bao gồm mười lăm trò chơi riêng biệt và bốn phần mở rộng. Phần được gọi là Race'n'Chase, và đó là trò chơi 2D nơi bạn chạy trốn khỏi cảnh sát. Phần này được thiết kế lại cho Grand Theft Auto trong 1997. Các nhân vật chính của trò chơi được thuê bởi một số ngôi sao Hollywood, [...]

Sao lưu để Hàng đầu