Giant, Giant Mountains, Paradise Séc

có lẽ

  • Intel Meltdown và bộ xử lý Spectre & Intel

    Meltdown là một lỗ hổng phần cứng ảnh hưởng đến bộ vi xử lý Intel x86, bộ vi xử lý IBM POWER và một số bộ vi xử lý dựa trên ARM. Cho phép quá trình không được phép để đọc tất cả bộ nhớ, ngay cả khi nó không được phép. Sự tan chảy ảnh hưởng đến một loạt các hệ thống. Vào thời điểm phát hành phát hiện này, tất cả các thiết bị chỉ sử dụng bản vá lỗi mới nhất của iOS, Linux, macOS hoặc Windows bao gồm. Trong [...]

Sao lưu để Hàng đầu