Giant, Giant Mountains, Paradise Séc

Alan Walker

  • Alan Walker - Faded - Piano Melody Đọc thêm>

    Alan Walker - Faded - Piano Melody

    F # 4 F # 4 F # 4, A # 4 D # 5, D # 5, D # 5 C # 5, A # 4, A # 4, A # 4, A # 4, F4, F4, F4, F4 F # 4 F # 4 F # 4 F # 4 F # 4 F # 4, A # 4, A # 4, A # 4, A # 4 D # 5, D # 5, D # 5, D # 5, D # 5, D # 5, D # 5 C # 5, A # 4, A # 4, A # 4, A # 4, A # 4, A # 4, 4 A #, A # 4, 4 A #, A # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F # 4, 4 F #, F # 4, [...]

Sao lưu để Hàng đầu