Kraví hora Giant Mountains

Kravi hora nằm giữa sự phát triển rải rác của làng Mala Upa ở phần phía đông của đất nước dãy núi khổng lồ. P p p ud Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě

Đọc Thêm