Giant, Giant Mountains, Paradise Séc

Séc Thiên đường

  • Séc Thiên đường

    Thiên đường Bohemian (Böhmisches Paradies Đức) là tên cho lãnh thổ ở giữa Pojizeř, được phân biệt bởi một sự tập trung cao của các di tích lịch sử tự nhiên và. Tên Bohemian Paradise ban đầu được gọi là khu vực Litoměřice (ngày nay được gọi là Garden of Bohemia), được dân số nói tiếng Đức dân cư. Định nghĩa hiện tại được tạo ra trong 2. một nửa của 19. thế kỷ. Khi tác giả của ông được đề cập đến khách spa đã đến thăm Sedmihorky Spa, người đầu tiên [...]

Sao lưu để Hàng đầu