Deep learning là một lớp các thuật toán học máy sử dụng nhiều lớp để trích xuất dần các tính năng cấp cao hơn từ đầu vào thô. Ví dụ, trong xử lý hình ảnh, các lớp thấp hơn có thể xác định các cạnh, trong khi các lớp cao hơn có thể xác định các khái niệm liên quan đến con người như chữ số hoặc chữ cái hoặc khuôn mặt.
Trở lại đầu trang