Quyền riêng tư

Server PetrPikora.com là một phần mềm hỗ trợ kỹ thuật HSTS (HTTP Strict Transport Security). HTTP Strict Transport Security (HSTS) je v informatice bezpečnostní mechanismus, který chrání síťovou komunikaci mezi webovým prohlížečem một trang web serverem p dowed hạ cấp útoky một zjednodušuje ochranu proti únosu spojení (tzv. cookie hijacking). Cơ chế không gian, aby webový máy chủ vynutil v prohlížeči komunikaci pouze pomocí šifrovaného HTTPS připojení một vyloučil tím p datenos dat nezabezpečeným HTTP protokolem. HSTS definuje RFC 6797. Webový máy chủ aktivuje HSTS pomocí HTTP hlavičky Nghiêm ngặt-vận tải-an ninh, která svou hodnotou definuje časový úsek, k k e e pro pro pro pro pro pro pro pro pro ř ř ř server server server server server server server server server server server server server server server server server server server server server server server server HSTS pomáhá chránit webové aplikace proti thủ dâm pasivním (odposlechy) a aktivním síťovým útokům. Díky HSTS cơ chế này, nhưng bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn có thể sử dụng các từ khóa trên trang web của tôi trên webovou aplikací. Staráme se o vaši bezpečnost!

Zásady ochrany osobních údajů

trang web của chúng tôi thu thập các thông tin sau về chuyến thăm của bạn:

Informace, které jsou nepovinné a jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Đơn vị quảng cáo, địa chỉ e-mail, địa chỉ liên lạc web. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro účast v článku článku, popřípadě šěstě šěstě šěstší šíčí čšší ššší ššší čššćů čšššćň čšňí čšňí čšňí čšňí čšňíčí.

Pasivně informace shromažďované, (tj obdrženy., Aniž byste aktivně zadali informace) za použití různých technologií một způsobů jako například Địa chỉ Internet Protocol, cookies, Internet khóa APOD. Chi Cú lợn informace umožní Lepe přizpůsobit obsah stránek potřebám uživatelů một pomůže inzerentům một sponzorům Lepe porozumět návštěvníkům.

Trên trang web của bạn có thể hiển thị các quảng cáo hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang web. Tờ tạp chí đã đăng tải được, không phải là một địa chỉ e-mail, mà là một điện thoại di động) và có thể được sử dụng để quảng cáo trên một loạt các quảng cáo trên internet.

Spolecnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování Reklam na těchto stránkách Cookie soubory. Díky souboru cookie DART Muze spolecnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchťo stránkách một internetu dalších stránkách.

Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní một obsahovou ngồi Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory Cookie přijímány, nicméně svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny Cookie soubory odmítal nebo aby hlásil, Ze se Vàm někdo soubor Cookie pokouší zaslat. Některé funkce một SLUZBY Google však nemusí správně fungovat, pokud jsou soubory Cookie zakázány.

Nếu bạn muốn, bạn có thể bất cứ lúc nào odmítnout přijímání souborů Cookie poskytování Reklam společnosti Google v Tìm kiếm Google prostřednictvím Odmítnutí souborů Cookie DoubleClick.

Quảng cáo Cookie Chọn không tham gia vĩnh viễn với một trình duyệt Firefox Firefox là trình duyệt Internet Explorer "cookie DoubleClick", bạn có thể truy cập trang này bằng cách sử dụng chương trình quảng cáo.

Chúng tôi là ai

Trong phần này, bạn nên đề cập đến URL của trang web của bạn, cũng như tên của công ty, tổ chức hoặc cá nhân hoạt động trang web này và thông tin liên hệ chính xác.

Lượng thông tin bạn cần phải thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào các quy định và luật pháp của Châu Âu hoặc tiểu bang. Ví dụ: bạn cần phải cung cấp địa chỉ thực, số nhận dạng công ty.

Văn bản Doporučený: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://petrpikora.com.

Những gì chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập chúng

Trong phần này, bạn nên cho biết thông tin cá nhân nào bạn thu thập từ người dùng và khách truy cập vào trang web của bạn. Đây có thể là, ví dụ, dữ liệu giao dịch - thông tin mua hàng; dữ liệu kỹ thuật - thông tin cookie; và thông tin cá nhân - thông tin tài khoản người dùng và địa chỉ email.

Bạn cũng nên cung cấp thông tin về việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như dữ liệu sức khỏe.

Ngoài việc chỉ định thông tin cá nhân mà bạn thu thập, bạn cần phải cho biết lý do bạn thu thập chúng. Những giải thích này phải tính đến cơ sở pháp lý cho việc thu thập và lưu giữ dữ liệu cá nhân hoặc sự đồng ý hoạt động của người dùng.

Thông tin cá nhân không được tạo ra chỉ bằng cách tương tác với trang web của bạn. Dữ liệu cá nhân cũng được tạo bởi các quy trình kỹ thuật như biểu mẫu liên hệ, nhận xét, cookie, phân tích và dữ liệu được nhúng của bên thứ ba.

Theo mặc định, WordPress không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về khách truy cập và chỉ thu thập dữ liệu được hiển thị trên trang quản trị "Hồ sơ" cho người dùng đã đăng ký. Tuy nhiên, một số trình cắm của bạn có thể thu thập thông tin cá nhân. Bên dưới, bạn nên thêm thông tin tương ứng bên dưới.

Komentáře

Trong tiểu mục này, bạn nên cho biết thông tin nào được ghi lại thông qua các bình luận. Dưới đây chúng tôi cung cấp thông tin về những dữ liệu cơ bản mà WordPress thu thập được.

Văn bản Doporučený: Khi khách truy cập nhận xét trên trang web này, dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng xác định trình duyệt được thu thập, giúp phát hiện spam.

Gravatar có thể được cung cấp với một chuỗi vô danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là băm) để xác định xem bạn có đang sử dụng dịch vụ này hay không. Chính sách bảo mật của Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Khi nhận xét của bạn đã được phê duyệt, hình ảnh tiểu sử của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh nhận xét của bạn.

Phương tiện truyền thông

Trong tiểu mục này, bạn nên chỉ định dữ liệu nào có thể được xuất bản cho người dùng có thể tải lên tệp phương tiện. Tất cả các tệp được tải lên thường có sẵn công khai.

Văn bản Doporučený: Nếu bạn đang tải hình ảnh lên trang web này, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và xem bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên web.

Biểu mẫu liên hệ

Theo mặc định, WordPress không bao gồm biểu mẫu liên hệ. Nếu bạn đang sử dụng một trình cắm thêm địa chỉ liên hệ, hãy sử dụng phần phụ này để cho biết dữ liệu cá nhân nào được ghi lại khi ai đó gửi biểu mẫu liên hệ và bạn lưu trữ thông tin đó trong bao lâu. Ví dụ, bạn có thể chỉ ra rằng bạn lưu trữ thông tin nhận được bởi biểu mẫu liên hệ trong một khoảng thời gian nhất định cho mục đích dịch vụ khách hàng, nhưng bạn không sử dụng thông tin này cho mục đích tiếp thị.

bánh quy

Trong phần phụ này, bạn nên cho biết trang web của bạn sử dụng cookie nào, bao gồm các cookie tạo plugin, phương tiện truyền thông xã hội và phân tích của bạn. Dưới đây là các cookie được cài đặt bởi WordPress theo mặc định.

Văn bản Doporučený: Nếu bạn thêm nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể cho phép chúng tôi lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn vào cookie. Bằng cách này, chúng tôi cố gắng tăng sự thoải mái của bạn khi bạn viết một bình luận mới, vì vậy bạn sẽ không phải điền lại nó nữa. Các cookie này sẽ kéo dài một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đang đăng nhập vào trang web này, hãy đặt cookie tạm thời để xác minh rằng trình duyệt của bạn đang nhận cookie. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị hủy khi đóng trình duyệt.

Khi đăng nhập, chúng tôi cũng thiết lập một số cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn và đặt màn hình hiển thị. Cookie được ghi nhật ký có thời hạn hai ngày và hiển thị cookie cài đặt trong một năm. Nếu bạn xác nhận tùy chọn "Nhớ thông tin đăng nhập của tôi", thông tin đăng nhập của bạn sẽ mất hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie khác sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ cho biết ID bài đăng mà bạn vừa chỉnh sửa. Thời hạn hiệu lực của nó hết hạn sau 1 ngày.

Đã chèn nội dung từ các trang web khác

Văn bản Doporučený: Bài đăng trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống như cách khách truy cập đã truy cập một trang web khác.

Trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, chèn theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng này, bao gồm tương tác theo dõi với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Trong tiểu mục này, bạn nên cho biết bạn đang sử dụng công cụ phân tích nào, cách người dùng có thể chọn không theo dõi và bạn cũng nên cung cấp liên kết đến thông tin bảo mật do nhà cung cấp dịch vụ phân tích của bạn cung cấp.

Theo mặc định, WordPress không thu thập bất kỳ dữ liệu phân tích nào. Tuy nhiên, nhiều tài khoản lưu trữ thu thập một số dữ liệu ẩn danh. Bạn cũng có thể cài đặt plugin WordPress cung cấp dịch vụ phân tích. Trong trường hợp này, hãy thêm thông tin từ plugin này tại đây.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Trong phần này, bạn nên cung cấp tên và danh sách tất cả các nhà cung cấp bên thứ ba mà bạn chia sẻ dữ liệu web, bao gồm đối tác, dịch vụ đám mây, cổng thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và cho biết bạn chia sẻ dữ liệu nào và tại sao. Nếu có thể, vui lòng cung cấp liên kết đến chính sách bảo mật của riêng họ.

Theo mặc định, WordPress không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ ai.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Trong phần này, bạn nên giải thích thời gian bạn lưu trữ dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc xử lý bởi trang web này. Mặc dù bạn được yêu cầu có lịch biểu, với thông tin về thời gian bạn lưu trữ từng tập dữ liệu và lý do bạn giữ lại, thông tin này có thể không được liệt kê ở đây. Ví dụ: bạn có thể muốn cho biết rằng bạn giữ hồ sơ biểu mẫu liên hệ trong sáu tháng, dữ liệu phân tích trong một năm và hồ sơ mua hàng của khách hàng trong mười năm.

Văn bản Doporučený: Nếu bạn thêm nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ vô thời hạn. Dữ liệu được lưu trữ cho mục đích tự động nhận ra và phê duyệt tất cả các nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web này (nếu họ có tùy chọn này), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Bạn có quyền gì?

Trong phần này, bạn nên giải thích quyền của người dùng đối với dữ liệu của họ và cách họ có thể khiếu nại họ.

Văn bản Doporučený: Nếu bạn có tài khoản trên trang này hoặc đã thêm nhận xét tại đây, bạn có thể yêu cầu tệp có xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm tất cả thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Tùy chọn này không bao gồm dữ liệu mà chúng tôi được yêu cầu giữ vì lý do hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Bạn gửi dữ liệu ở đâu?

Phần này sẽ liệt kê tất cả các chuyển dữ liệu về trang web của bạn bên ngoài Liên minh Châu Âu và mô tả cách các dữ liệu này được bảo vệ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Châu Âu. Phần này có thể bao gồm lưu trữ web, bộ nhớ đám mây hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác.

Đạo luật bảo vệ dữ liệu châu Âu yêu cầu dữ liệu về cư dân châu Âu được chuyển ra ngoài Liên minh châu Âu để được bảo vệ theo cùng tiêu chuẩn và luật như thể dữ liệu được đặt ở châu Âu. Do đó, ngoài vị trí của dữ liệu, bạn nên mô tả cách bạn sẽ đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này được bạn hoặc bên thứ ba đáp ứng, bất kể đó là thỏa thuận như bảo vệ quyền riêng tư, điều khoản mô hình hợp đồng hay quy tắc ràng buộc của công ty .

Văn bản Doporučený: Nhận xét của khách truy cập có thể được quét qua dịch vụ phát hiện spam tự động có thể được đặt ở nước ngoài.

Thông tin liên lạc của bạn

Trong phần này, bạn nên cung cấp một phương thức liên hệ cho các mối quan tâm về quyền riêng tư. Nếu bạn được yêu cầu có một đại lý, vui lòng cung cấp tên và chi tiết liên hệ đầy đủ của họ.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn sử dụng một trang web cho mục đích thương mại và giao dịch với các bộ sưu tập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân phức tạp, nên ngoài các nguyên tắc của bạn cũng bao gồm các thông tin sau.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Trong phần này, bạn nên giải thích các biện pháp bạn đã thực hiện để bảo vệ dữ liệu người dùng. Ví dụ: bạn có thể cung cấp thông tin về các biện pháp kỹ thuật, chẳng hạn như: mã hóa; các biện pháp an ninh như xác minh đa yếu tố; và các biện pháp khác như đào tạo nhân viên trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu bạn đã thực hiện đánh giá tác động bảo mật, bạn cũng có thể đề cập đến nó.

Thủ tục rò rỉ thông tin là gì?

Trong phần này, bạn nên giải thích những gì thủ tục có sẵn để giải quyết rò rỉ dữ liệu, cho dù thật hay tiềm năng, chẳng hạn như hệ thống báo cáo nội bộ, cơ chế tiếp xúc hoặc phần thưởng cho việc tìm kiếm lỗi.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bên thứ ba nào?

Nếu trang web của bạn nhận được dữ liệu người dùng từ bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo, thông tin này phải được bao gồm trong phần thông báo bảo mật của bạn, trong đó đề với dữ liệu của bên thứ ba.

Chúng tôi đưa ra quyết định tự động và / hoặc hồ sơ người dùng nào

Nếu bạn cung cấp dịch vụ bao gồm quyết định tự động - ví dụ, cho phép khách hàng nộp đơn xin tín dụng hoặc thu thập dữ liệu vào hồ sơ quảng cáo - bạn cần phải đặt các quá trình này, và bao gồm thông tin về cách thông tin này được sử dụng những gì đã quyết định những dữ liệu tổng hợp và các quyền, họ có người dùng trên quyết định mà không có sự can thiệp của con người.

Nghĩa vụ thông tin của ngành được quản lý

Nếu bạn là một thành viên của một ngành công nghiệp quy định hoặc nếu bạn phải tuân theo các luật khác về sự riêng tư, bạn có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cần thiết ở đây.

Chính sách bảo mật cho PetrPikora.com

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email Quyền riêng tư.

Tại www.PetrPikora.com chúng tôi xem xét sự riêng tư của khách của chúng tôi là cực kỳ quan trọng. tài liệu chính sách bảo mật này mô tả chi tiết các loại thông tin cá nhân được thu thập và ghi bởi www.PetrPikora.com và cách chúng tôi sử dụng nó.

Đăng nhập tập tin
Giống như nhiều trang web khác, www.PetrPikora.com tận dụng các tập tin log. Những tập tin này Merel đăng nhập du khách đến trang web - Thông thường một quy trình chuẩn cho công ty lưu trữ và một phần lưu trữ phân tích dịch vụ của. Các thông tin bên trong các tập tin đăng nhập bao gồm giao thức Internet (IP) địa chỉ, loại trình duyệt, cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian tem, các trang Nhắc / xuất cảnh, và có thể là số lần nhấp chuột. Thông tin này được sử dụng để Các phân tích xu hướng, quản trị trang web, phong trào ca khúc của người dùng xung quanh trang web, và thu thập thông tin nhân khẩu học. địa chỉ IP, hạn hán và các thông tin khác không liên quan đến bất kỳ thông tin với cá nhân đó.

Cookies và Web Beacons
www.PetrPikora.com sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập 'sở thích, để ghi lại thông tin người dùng cụ thể về những trang khách truy cập trang web truy cập hoặc thăm viếng, và để cá nhân hoặc tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên đội khách loại trình duyệt hoặc các thông tin khác đó người truy cập gửi thông qua trình duyệt của họ.

DoubleClick DART Cookie

→ Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên www.PetrPikora.com.
→ Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phát quảng cáo đến khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên chuyến thăm của họ tới www.PetrPikora.com và các trang web khác trên Internet.
→ Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập các quảng cáo của Google và chính sách bảo mật của mạng nội dung tại URL sau đây - http://www.google.com/privacy_ads.html

Đối tác quảng cáo của chúng tôi

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng các tập tin cookie và các cảnh báo trên trang web của chúng tôi. Đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm .......

 • Google

Trong khi mỗi một trong các đối tác quảng cáo có chính sách bảo mật riêng của họ cho trang web của họ, một nguồn tin được cập nhật và siêu liên kết được duy trì ở đây: Chính sách Bảo mật.
bạn có thể tham khảo danh sách này để tìm ra chính sách bảo mật cho mỗi vòng lặp của đối tác quảng cáo của www.PetrPikora.com.

Các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng quảng cáo sử dụng công nghệ trong các quảng cáo tương ứng và liên kết xuất hiện trên www.PetrPikora.com và nào được trực tiếp gửi tới trình duyệt của bạn của họ. Họ Tự động nhận địa chỉ IP của bạn Khi điều này xảy ra. công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Beacons Web) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba trang web của chúng tôi để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên trang web.

www.PetrPikora.com không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các tập tin cookie Đó Đây được sử dụng bởi nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bên thứ ba Chính sách bảo mật

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của Các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba để biết thông tin chi tiết hơn vào thực tiễn của họ cũng như để được hướng dẫn về cách để loại trừ ra khỏi một số thông lệ. chính sách bảo mật của www.PetrPikora.com không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của, hạn hán hoặc những trang web quảng cáo khác. bạn có thể tìm thấy một danh sách các chính sách bảo mật đề xuất toàn diện và liên kết của họ ở đây: Liên kết Chính sách bảo mật.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại trang web tương ứng của các trình duyệt. Cookies là gì?

Thông tin của trẻ em
Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là cung cấp thêm sự bảo vệ cho trẻ em trực tuyến. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ dành thời gian trực tuyến với con cái để quan sát, tham gia và / hoặc theo dõi và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ. www.PetrPikora.com không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới tuổi 13. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ tin rằng www.PetrPikora.com có ​​trong cơ sở dữ liệu thông tin có thể nhận dạng cá nhân của trẻ dưới tuổi 13, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi (sử dụng liên lạc ở đoạn đầu) và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng loại bỏ các thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật trực tuyến Chỉ
Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị cho khách truy cập vào website của chúng tôi và chia sẻ thông tin liên quan và / hoặc thu thập ở đó. Chính sách này không áp dụng đối với bất kỳ thông tin thu thập được ẩn hoặc thông qua các kênh khác với trang web này.

Sự đồng ý
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn hướng bằng lòng với chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Chính sách quyền riêng tư trực tuyến của website được chấp thuận

cập nhật
Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối vào: Chủ Nhật, tháng Tám, 27th, 2017.
Chúng ta nên cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, những thay đổi sẽ được đăng ở đây.

Ngôn ngữ mẫu này bao gồm các khái niệm cơ bản về dữ liệu cá nhân mà cửa hàng của bạn có thể đang thu thập, lưu trữ và chia sẻ, cũng như những người có thể có quyền truy cập vào dữ liệu đó. Tùy thuộc vào cài đặt nào được bật và plugin bổ sung nào được sử dụng, thông tin cụ thể được chia sẻ bởi cửa hàng của bạn sẽ thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​với luật sư khi quyết định thông tin nào cần tiết lộ về chính sách bảo mật của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn trong quá trình thanh toán trên cửa hàng của chúng tôi.

Những gì chúng tôi thu thập và lưu trữ

Trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ theo dõi:

 • Sản phẩm bạn đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng sản phẩm này để, ví dụ: hiển thị cho bạn các sản phẩm bạn đã xem gần đây
 • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng loại này cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng
 • Địa chỉ giao hàng: chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin này để chúng tôi có thể, ví dụ: ước tính giao hàng trước khi bạn đặt hàng và gửi cho bạn đơn đặt hàng!

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để theo dõi nội dung giỏ hàng của bạn trong khi duyệt trang web của chúng tôi.

Lưu ý: Bạn có thể muốn thêm chi tiết chính sách cookie của mình và liên kết đến phần đó từ đây.

Khi bạn mua từ chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ vận chuyển, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng / chi tiết thanh toán và thông tin tài khoản bắt buộc như tên truy cập và mật khẩu. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích, chẳng hạn như, để:

 • Gửi thông tin về tài khoản và đơn đặt hàng của bạn
 • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm tiền hoàn lại và khiếu nại
 • Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận
 • Thiết lập tài khoản của bạn cho cửa hàng của chúng tôi
 • Tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có, chẳng hạn như tính thuế
 • Cải thiện dịch vụ cửa hàng của chúng tôi
 • Gửi cho bạn thông điệp tiếp thị, nếu bạn chọn nhận chúng

Nếu bạn tạo một tài khoản, chúng tôi sẽ lưu trữ tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn, số này sẽ được sử dụng để điền vào thanh toán cho các đơn đặt hàng trong tương lai.

Nói chung Chúng tôi lưu trữ thông tin về bạn cho miễn là chúng ta cần những thông tin cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng nó, và chúng tôi không hợp pháp cần thiết để tiếp tục giữ nó. Ví dụ: chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đơn đặt hàng trong XXX năm cho mục đích thuế và kế toán. Điều này bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thanh toán và giao hàng của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ nhận xét hoặc nhận xét, nếu bạn chọn rời khỏi chúng.

Ai trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: cả Quản trị viên và Người quản lý cửa hàng đều có thể truy cập:

 • Thông tin đặt hàng như thông tin đã mua, khi mua và thông tin sẽ được gửi đến đâu và
 • Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán và giao hàng của bạn.

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp thực hiện đơn đặt hàng, xử lý tiền hoàn lại và hỗ trợ bạn.

Những gì chúng tôi chia sẻ với người khác

Trong phần này, bạn nên liệt kê những người bạn đang chia sẻ dữ liệu với mục đích gì. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích, tiếp thị, cổng thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng và các lần nhúng của bên thứ ba.

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp các đơn đặt hàng và dịch vụ lưu trữ cho bạn; ví dụ -

Thanh toán

Trong tiểu mục này, bạn nên liệt kê các bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng để thực hiện thanh toán trên cửa hàng của mình vì các bộ xử lý này có thể xử lý dữ liệu khách hàng. Chúng tôi đã bao gồm PayPal làm ví dụ, nhưng bạn nên loại bỏ điều này nếu bạn không sử dụng PayPal.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua PayPal. Khi xử lý thanh toán, một số dữ liệu của bạn sẽ được thông qua một yêu cầu thông tin PayPal Bao gồm xử lý thanh toán hoặc hỗ trợ, chẳng hạn như Microsoft tổng Việc mua và thông tin thanh toán.

Xin vui lòng xem Chính sách bảo mật của PayPal để biết thêm chi tiết.

Bằng cách sử dụng phần mở rộng này, bạn có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân hoặc chia sẻ dữ liệu với một dịch vụ bên ngoài. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động, bao gồm những gì bạn có thể muốn đưa vào chính sách bảo mật của mình.

Nguồn: Cuộc cách mạng trượt

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Phông chữ web của Google (mặc định) hoặc phát video hoặc âm thanh qua YouTube hoặc Vimeo trong Cuộc cách mạng trượt, chúng tôi khuyên bạn nên thêm cụm từ văn bản tương ứng vào cảnh sát quyền riêng tư của mình:

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng plugin từ YouTube do Google điều hành. Nhà điều hành các trang là YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ.

Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có trình cắm YouTube, kết nối với máy chủ YouTube được thiết lập. Tại đây, máy chủ YouTube được thông báo về trang nào bạn đã truy cập.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, YouTube cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình.

YouTube được sử dụng để làm cho trang web của chúng tôi hấp dẫn. Điều này tạo thành một mối quan tâm hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu người dùng trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của YouTube theo https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Trang web của chúng tôi sử dụng các tính năng do Vimeo cung cấp video cổng thông tin. Dịch vụ này được cung cấp bởi Vimeo Inc., 555 Tây 18th Street, New York, New York 10011, Hoa Kỳ.

Nếu bạn truy cập vào một trong các trang của chúng tôi có plugin Vimeo, kết nối với máy chủ Vimeo được thiết lập. Tại đây, máy chủ Vimeo được thông báo về trang nào bạn đã truy cập. Ngoài ra, Vimeo sẽ nhận được địa chỉ IP của bạn. Điều này cũng áp dụng nếu bạn không đăng nhập vào Vimeo khi bạn truy cập plugin của chúng tôi hoặc không có tài khoản Vimeo. Thông tin được truyền đến một máy chủ Vimeo ở Mỹ, nơi nó được lưu trữ.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Vimeo của mình, Vimeo cho phép bạn kết hợp trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Vimeo của mình.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Vimeo tại https://vimeo.com/privacy.

Web Fonts Google

Để hiển thị đồng đều các phông chữ, trang này sử dụng phông chữ web do Google cung cấp. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ chính xác.

Với mục đích này, trình duyệt của bạn phải thiết lập kết nối trực tiếp với các máy chủ của Google. Do đó, Google nhận thức được rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập qua địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng phông chữ của Google Web được thực hiện theo sở thích của một bản trình bày đồng bộ và hấp dẫn của plugin của chúng tôi. Điều này tạo thành một mối quan tâm hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO.

Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, phông chữ chuẩn sẽ được máy tính của bạn sử dụng.

Có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu người dùng tại https://developers.google.com/fonts/faq và trong chính sách bảo mật của Google tại https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

Trên các trang của chúng tôi, các plugin của mạng xã hội SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, Berners đường 47-48, London W1T 3NF, Anh) có thể được tích hợp. Các plugin SoundCloud có thể được nhận diện bởi logo SoundCloud trên trang web của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ SoundCloud được thiết lập thông qua plugin. Điều này cho phép SoundCloud nhận thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút "Thích" hoặc "Chia sẻ" trong khi đăng nhập vào tài khoản SoundCloud của mình, bạn có thể liên kết nội dung của các trang của chúng tôi với hồ sơ SoundCloud của bạn. Điều này có nghĩa là SoundCloud có thể kết hợp lượt truy cập vào các trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, là nhà cung cấp các trang này, chúng tôi không có kiến ​​thức về nội dung của dữ liệu được truyền hoặc cách nó sẽ được SoundCloud sử dụng. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của SoundCloud, vui lòng truy cập https://soundcloud.com/pages/privacy.

Nếu bạn không muốn SoundCloud liên kết lượt truy cập của bạn với trang web của chúng tôi bằng tài khoản SoundCloud của bạn, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản SoundCloud của bạn.

chia sẻ
Xin vui lòng chờ ...